Citizens Advice Bureau Jersey

Our advice is available in the following ways:

PDF

INFORMACJE LOKALNE

3.1.2.L11
Jersey - Informacje dla tych, którzy chcieliby mieszkać i pracować na wyspie

Obszar: Jersey
Aktualizacja 20 December 2018
---------------------------------------------------

1. Wprowadzenie

Powierzchnia całkowita Jersey wynosi w przybliżeniu 45 mil kwadratowych. Jest ona częścią Wysp Brytyjskich ale nie jest członkiem Unii Europejskiej. Jersey posiada swój własny rząd zwany: the States of Jersey.

W grudniu 2005 wprowadzono ministerialny system rządu. Rada Ministrów składa się z Premiera Rady Ministrów i dziewięciu innych ministrów.

Według spisu ludności przeprowadzonego w marcu 2001 liczba ludności wynosiła: 87186. Przewidywana liczba ludności na grudzień 2007 wynosi 90,800.

2. Pozwolenie na pracę

Obywatele brytyjscy oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie potrzebują pozwoleń na pracę na Jersey. Inne zwolnienia obejmują członków Wspólnoty Europejskiej przybywających na Jersey na urlop, podczas którego będą tam pracować lub tych, których dziadkowie urodzili się w Zjednoczonym Królestwie, ale w obu przypadkach uzyskują oni zezwolenie na wjazd przed przybyciem na Jersey. Pozostali potrzebują zezwolenie na pracę, o które ubiegać się powinien ich potencjalny pracodawca. Population Office (Wydział ds. Imigracyjnych i Krajowych), który zajmuje się wydawaniem pozwoleń bierze pod uwagę następujące czynniki:-

 • jak wiele stanowisk pracy wymaga obsadzenia
 • sposób i okres czasu przez jaki wolne miejsca pracy były reklamowane
 • dostępność osób nie wymagających pozwolenia na pracę, które posiadają odpowiednie doświadczenie lub przeszkolenie na dane stanowisko do obsadzenia
 • płace i warunki usług oferowanych przez wakat oraz płace i warunki usług na stanowiskach pracy większości osób wykonujących podobną pracę na wyspie
 • sytuację ekonomiczną na wyspie.

Pozwolenia na pracę dla pracowników sezonowych i pracujących na pół etatu wydawane są na maksimum 9 miesięcy, zezwolenia na innego rodzaju pracę zwykle są na maksymalny okres 3 lat, chociaż, w wyjątkowych wypadkach, może to być przedłużone do 5 lat.

3. Inne przepisy dotyczące zatrudnienia

Otrzymanie pracy może być problemem nawet kiedy nie potrzebne jest zezwolenia na nią. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań aby obsadzić wakat osobą lokalną (lub taką która mieszka na wyspie przez okres pięciu kolejnych lat), jeśli byłoby to niemożliwym do wykonania musi on wystąpić o licencję, która pozwoli mu na zatrudnienie osoby mieszkającej tutaj przez mniej niż 5 lat. Niektórzy pracodawcy mają tzw. "licencję łączną" umożliwiającą im zatrudnienie osób o takim statusie, odnosi się to zwłaszcza do członków przemysłu turystycznego i rolniczego. Podobne ustalenia odnoszą się do przemysłu budowlanego gdzie można być zatrudnionym na specyficznych kontraktach. Licencja obejmuje wakaty, a nie pracowników.

Jeżeli jesteś nowo przybyłym na wyspie powinieneś sprawdzić, czy potencjalny pracodawca jest ciebie w stanie zatrudnić.

4. Sprawy mieszkaniowe

Na Jersey obowiązują bardzo rygorystyczne prawa mieszkaniowe, które określają kto jest w stanie wynajmować lub nabywać posiadłość oraz kto może w niej mieszkać.

Każdego roku niewielkiej liczbie osób, które dostarczają społeczności wyspy socjalnych lub ekonomicznych korzyści udziela się prawa zakupu kwater mieszkalnych. Posiadłości, które mogą oni nabyć są zwykle poza zasięgiem cenowym większości miejscowych nabywców. Aplikacje na takie zakupy są zwykle składane do Ministra ds. Spraw Mieszkaniowych poprzez księgowego klienta.

Niektórym ludziom udziela się statusu tzw. "pracownika niezbędnego" i zajmują oni mieszkanie albo będące własnością ich pracodawcy albo dzierżawione przez niego. Ludzie ci wykonują prace, na które jest zapotrzebowanie i brak lokalnych aplikantów takie jak: lekarze, dentyści, księgowi, bankierzy, nauczyciele, pielęgniarki inne tego typu profesje. Większość tych zezwoleń jest dla kontraktów krótkoterminowych na trzy lub pięć lat, zdarzają się jednak wyjątki. Po upływie dziesięciu lat pracownik niezbędny dostaje zezwolenie na uzyskanie lub dzierżawę mieszkania na Jersey we własnym imieniu.

Większość ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy na Jersey mogą korzystać z tzw. 'unqualified' zakwaterowania. Do tej kategorii zaliczają się pensjonaty i kwatery w domach prywatnych i większość ludzi mieszka w takich warunkach. Zakwaterowanie w pensjonatach jest zwykle odpowiednie dla od jednej do czterech osób. Lokatorzy nie mają gwarancji ciągłości najmu. Niektórzy pracodawcy zapewniają zakwaterowanie dla swoich pracowników zwłaszcza w branży turystycznej i w rolnictwie. Zgoda na zakup lub dzierżawę mieszkania tym ludziom zostanie udzielona po ich stałym pobycie na wyspie przez okres 11 lat.

5. Stopy podatkowe

Na Jersey, występują dwa rodzaje corocznej stopy podatku od nieruchomości, 'occupiers' i 'foncier'. Właściciel posiadłości płaci obie, ale jeśli ma on lokatora wówczas ta osoba płaci podatek 'occupiers'. Przy wynajmowaniu mieszkania podatki te są wliczone w opłatę za czynsz. Na całej wyspie podatek ten jest pobierany przez okręg w którym mieszkasz i płacony do Urzędu Skarbowego the States of Jersey.

6. Usługi

Elektryczność

Standardowa stawka opłat krajowych wynosi jak następuje: dzienna opłata za usługi (płatna niezależnie od tego czy używa się elektryczności czy nie) 14,40 pensów za dzień, a za każdą jednostkę (1 kilowat) zużytą, 12,44 pensów (jak w 1-1-2010). W wynajmowanych mieszkaniach i pensjonatach właściciele zwykle instalują liczniki i opłaty za elektryczność mogą być wyższe niż te płacone do Jersey Electricity Company.

Gaz

Nie wszystkie posiadłości na Jersey mają dostawę gazu.

Użytkownikom o małych potrzebach najbardziej będzie odpowiadać stawka Standard Economy 24. Stała opłata za tę stawkę wynosi 30,85p dziennie [01/10/09].

Gaz w butlach jest ogólnie dostępny.

Woda / kanalizacja

Kwartalna stała opłata za dostawę wody z Jersey Water wynosi £5. Opłaty za wodę zależą od wartości podlegającej opodatkowaniu posiadłości. Generalnie rzecz biorąc, im więcej płacisz za czynsz tym większe są twoje opłaty za wodę. Cena wody w liczniku wynosi £2,33 za metr sześcienny [kwiecień 2009]. Nie wszystkie posiadłości są podłączone do sieci wodnej i kanalizacyjnej (w przybliżeniu 18% nie jest podłączonych). Właściciele posiadłości z własną dostawą wody (studnia, otwór wiertniczy lub zbiornik wody deszczowej) nie płacą za wodę. Lokatorzy nie są obciążani opłatami za wodę oddzielnie.

Posiadłości nie podłączone do sieci kanalizacji używają studni chłonnych lub prywatnych systemów oczyszczania. Wydział Transportu i Usług Technicznych w miarę potrzeby zastosuje tankowce, które opróżniają studnie chłonne lub zbiorniki.

7. Podatki

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest naliczany od dochodu brutto minus dopuszczalne opłaty, pewne odliczenia podatkowe i ulgi. Standardowa stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Podatek dochodowy jest potrącany przez pracodawcę miesięcznie w celu zapłaty obowiązku podatkowego za rok bieżący. Rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Nowo przybyli na wyspę powinni zarejestrować się w Customer and Local Services (Wydział podatku dochodowego)

Wartość standardowa dla Income Tax Instalment System wynosi 20%.

Goods and Services Tax (GST) (Podatek od towarów i usług)

GST jest 3% podatkiem naliczonym na sprzedaż większości towarów i usług.

8. Ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone są przez osoby pracujące osiem lub więcej godzin tygodniowo. Ubezpieczenie społeczne jest naliczane w wysokości 6% od dochodu brutto z uwzględnieniem miesięcznego limitu w wysokości £218,76 dla osób zatrudnionych i £455,75 na miesiąc dla osób pracujących na własny rachunek (jak w 2010). Pracodawca płaci 6,50%. Limit ten jest rocznie uaktualniany.

Po przybyciu na Jersey powinieneś udać się do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych (Customer and Local Services) który znajduje się pod adresem: Philip Le Feuvre House, La Motte Street. Weź ze sobą swoją kartę lub numer ubezpieczenia społecznego WB (w stosownych przypadkach). Otrzymasz tam kartę ubezpieczenia społecznego, którą powinieneś przedstawić swojemu pracodawcy przed rozpoczęciem pracy.

Korzystanie z zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego zależy od składek płaconych na ten cel przez określony okres czasu, a ten z kolei zależy od rodzaju zasiłku o który się ubiegamy.

Na Jersey nie można ubiegać się o zasiłek dla osób poszukujących pracy. O zasiłek dla osób o niskich dochodach może ubiegać się osoba, która była stałym rezydentem na Jersey przez okres przynajmniej pięciu lat lub przez kolejny okres dziesięciu lat w przeszłości.

9. Opieka medyczna

Osoba, która mieszkała na Jersey przez sześć miesięcy może ubiegać się w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych o kartę zdrowia (Health Benefits Card). Uprawnia ona do otrzymywania zniżki w wysokości £19 od rachunku od lekarza i bezpłatnych recept. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne, nie dotyczy to leczenia prywatnego.

Obywatele francuscy mogą ubiegać się o kartę zdrowia natychmiast po podjęciu pracy na Jersey.

Osoby odwiedzające wyspę oraz te, które były na Jersey krócej niż sześć miesięcy, a przyjechały z WB, Irlandii Północnej lub Wyspy Man, mogą korzystać z opieki lekarzy w przychodniach zarejestrowanych w specjalnym systemie przez the States of Jersey. Po kontakt z przychodnią na grafiku w danym momencie należy zatelefonować pod numer: 616833. Konsultacje i recepty są bezpłatne. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne, nie dotyczy to leczenia prywatnego.

Odwiedzający z innych krajów muszą płacić za wizytę u lekarzy i płacą pełny koszt za lekarstwa na receptach. Bezpłatne leczenie szpitalne w nagłych wypadkach jest możliwe dla odwiedzających z krajów, które mają dwustronne porozumienie o opiece medycznej z Jersey. Są to następujące kraje: Australia, Austria, Barbados, Francja, Guernsey & Alderney, Islandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, WB i Wyspa Man.

Odwiedzający i pracownicy sezonowi/ nowo przybyli ze wszystkich innych krajów powinni posiadać odpowiednie prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W skład krajów, które nie posiadają dwustronnego porozumienia o opiece zdrowotnej z Jersey wchodzą: Irlandia, Polska i Kenia. Dzienna wizyta w przychodni kosztuje około £30-£35, a opłata za lekarstwa znacznie się różni i może być bardzo wysoka. Leczenie szpitalne nie jest bezpłatne.

Opieka dentystyczna na Jersey nie jest związana z system opieki medycznej w większości przypadków wymagana jest opłata w trakcie leczenia.

10. Edukacja

Edukacja na Jersey jest na wysokim poziomie. Dzieci rozpoczynają naukę na początku okresu, po skończeniu pięciu lat i muszą kontynuować naukę do lat szesnastu. System edukacji składa się z trzech rodzajów szkół: bezpłatne i płatne szkoły państwowe oraz prywatne płatne szkoły.
Studia na uniwersytecie kontynuowane są zwykle w WB. Ministerstwo Edukacji udziela stypendiów na zasadzie możliwości dochodowych po minimalnym okresie zamieszkania na wyspie. Na Jersey znajduje się College of Further Education (College dalszej edukacji) i można tam rozpocząć naukę na pewnych kursach wiodących do dyplomu, której zakończenie następuje w Plymouth.

11. Przestępstwa

Jersey posiada bardzo niski wskaźnik przestępstw. Jak w większości miejsc występuje tu nadużywanie narkotyków. Kary za przestępstwa związane z nadużyciem narkotyków są bardzo poważne, gdzie za wytwarzanie, dostawy lub próby dostaw narkotyków klasy A maksymalną karą jest dożywocie i nieograniczona grzywna. Psy policyjne wyszkolone do wyszukiwania narkotyków są używane na punktach wjazdu na wyspę, lotniskach i porcie.

12. Okręgi i ich biura (Parish Halls)

Jersey jest podzielona na dwanaście okręgów. Każdy okręg ma swoje władze samorządowe, swoje własne podatki, władze udzielające licencji, policję, polityków, spis wyborców i tym podobne. Biura okręgów znajdują się w tzw. Parish Hall (lub w przypadku St Martin w Public Hall, a w St Helier nazywa się to Town Hall). Patrz Parish websites

13. Lista kontrolna dla nowo przybyłych

 • Zanim rozpoczniesz pracę zarejestruj się na ubezpieczenie społeczne. Patrz 9.0.0.L5 i Customer and Local Services website
 • Zarejestruj się w for Tax with Customer and Local Services Tax website
 • Osoby przywożące pojazdy na Jersey, chyba że są to pojazdy pracowników sezonowych, muszą je ponownie zarejestrować. Pracownicy sezonowi mogą używać pojazd bez ponownej rejestracji do 12 miesięcy. Patrz 2.5.8.L1 i DVS website (Rejestracja nowych pojazdów).
 • Na Jersey prawo wymaga aby na szybie pojazdu widniała plakietka o ubezpieczeniu go i dotyczy to wszystkich pojazdów zarejestrowanych na wyspie. Dla pojazdów nie zarejestrowanych na Jersey dowód ubezpieczenia pojazdu musi zawsze znajdować się w pojeździe. Patrz 2.5.8.L3
 • Prawa jazdy. Nie dotyczy pracowników sezonowych, w innych przypadkach prawa jazdy muszą być wymienione w ciągu 7 dni, w zależności od tego gdzie prawo jazdy zostało wystawione, możliwa konieczność zdawania egzaminu na prawo jazdy. Patrz 2.5.4
 • Psy w wieku ponad 6 miesięcy muszą mieć licencję. Patrz 14.4.5.L5a

14. Dalsze Informacje

Dalsze informacje dostępne są w broszurze "An Introduction to Jersey", którą można nabyć w księgarni:

The States Greffe Bookshop
Morier House
Halkett Place
St Helier
Jersey
JE1 1DD

Telefon: - (01534) 441037
Faks: - (01534) 441098

15. Niektóre pożyteczne numery telefonów

Citizens Advice Jersey (Biuro porad dla obywateli) - 0800 735 0249
Customer and Local Services (Wydział ubezpieczeń społecznych) - 445505
Jersey Advisory and Conciliation Service (Porady i komisja rozjemcza na Jersey) (JACS) - 730503
Jersey Brook Advice Centre (porady nt. zapobiegania ciąży dla osób poniżej 25 lat) - 507981